Έχοντας εις γνώση την απαιτητικότητα των Πανεπιστημιακών Σπουδών, και αξιοποιώντας τη σχετική μας πείρα στο τομέα παροχής φροντιστηριακής στήριξης σε Πανεπιστημιακό επίπεδο, προσφέρουμε πλέων μία πλήρης υποστήριξη των φοιτητών, σε διάφορους κλάδους για τις Ενδιάμεσες και Τελικές Εξετάσεις, καθοδηγώντας τους με στοχευμένο διδακτικό υλικό και παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες λύσεις στις εξειδικευμένες μελέτες τους..

 

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
  • ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ
  • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ
  • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SPSS, MATLAB. MINITAB)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SPSS, MATLAB, MINITAB)